องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
"พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม"
ภาพกิจกรรม

     วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10.30 น. กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใ..>>>


     ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง..>>>


     มอบเงินช่วย


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

  นางสาวเฟื่องฉัตร  หมวกพิมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ2565 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ราคาประเมินทุนทรัพรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)ฉบับปรับปรุงครั้งที่1องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(2564-2566)ปรับปรุงครั้งที่1องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ลว.16 มิถุนายน 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 จดหมายข่าว ตุลาคม 2563 -พฤษภาคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสายบ้านหนองเม็กน้อยถึงสายลำห้วยขี้หนู บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองเม็กน้อยถึงสายลำห้วยขี้หนู บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองเม็กน้อยถึงลำห้วยขี้หนูบ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองเม็กน้อย ถึงลำห้วยขี้หนู บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วงองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองเม็กถึงสายลำห้วยขี้หนู บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขมพัฒนา หมู่ที่ ๘ สายสี่แยกบ้านหนองแขมพัฒนา - ถนนนิเวศรัตน์ 202องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 1. ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ลว.16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 2.
โครงการออกเก็บภาษีท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่องขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษีปี2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 4.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ประจำปีการศึกษา 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 5.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบง ประจำปีการศึกษา 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 6.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.228.229.51
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 40 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1898 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 19654 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 152535 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย.2552