องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
"พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม"
ภาพกิจกรรม

     กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบล "ทำน้ำพริกปลาร้าให้ถูกสุขลักษณะ"..>>>


     ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ


     โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นายสุพจน์ ตากลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

วิสัยทัศน์ นายก อบต.
" พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม "
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย อบต.แก้งสนามนาง ปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 รายชื่อนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศรายชื่อนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน2564
4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่องขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษีปี2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
7 
ประกาศ การคืนหลักประกันสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติทั่วไปในการจัดงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
9 
ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานจ้าง2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศราคากลางก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรังองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก) ดีเซล ขนาด ๑ ตันองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสะเดาหมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ท 10องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 1. ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ลว.16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 2.
โครงการออกเก็บภาษีท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่องขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษีปี2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 4.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ประจำปีการศึกษา 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 5.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบง ประจำปีการศึกษา 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 6.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.215.79.116
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 331 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6190 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 139071 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย.2552