องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
"พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม"
ภาพกิจกรรม

     มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ตายด้วยโรคระบาด ลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)..>>>


     กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ณ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 2..>>>


     เข้าร่วมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอแก้งสนามนาง


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นายสุพจน์ ตากลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

วิสัยทัศน์ นายก อบต.
" พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม "
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ราคาประเมินทุนทรัพรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)ฉบับปรับปรุงครั้งที่1องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(2564-2566)ปรับปรุงครั้งที่1องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ลว.16 มิถุนายน 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 จดหมายข่าว ตุลาคม 2563 -พฤษภาคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย อบต.แก้งสนามนาง ปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 รายชื่อนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศรายชื่อนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบง หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ประกาศประกวดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแขมพัฒนา หมู่ที่ ๘ สายแยกหมู่บ้านนายหนูคล้าย - ถนนนิเวศรัตน์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านโนนรัง-โนนสากเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประกาศประกวดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแขมพัฒนา หมู่ที่ ๘ สายจากหมู่บ้าน - วัดป่าหนองขามนาดีองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ยกเลิกประกาศประกวดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแขมพัฒนา หมู่ที่ ๘ สายแยกหมู่บ้านนายหนูคล้าย - ถนนนิเวศรัตน์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ยกเลิกประกาศประกวดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแขมพัฒนา หมู่ที่ ๘ สายจากหมู่บ้าน - วัดป่าหนองขามนาดีองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแขมพัฒนา หมู่ที่ ๘ สายแยกบ้านนายหนูคล้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแขมพัฒนา หมู่ที่ ๘ สายแยกบ้านนายหนูคล้าย - _000018องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 1. ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ลว.16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 2.
โครงการออกเก็บภาษีท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่องขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษีปี2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 4.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ประจำปีการศึกษา 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 5.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบง ประจำปีการศึกษา 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 6.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.235.56.11
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 24 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1571 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 7886 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 140767 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย.2552