องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
"พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม"
ภาพกิจกรรม

     การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ..>>>


     การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566..>>>


     งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

  นายสุรพจน์  นรากิจพงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์ 089 844 4074
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 การเฝ้าระวังบุคคลในนามชมรมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา มีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ราคาประเมินทุนทรัพรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์  098 584 2016

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวลูกรังบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 สายรอบสระบ้านหนองสะเดาาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลูกรังบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 สายรอบสระบ้านหนองสะเดาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรังองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 สายแยกบ้านนายภาคภูมิ เภาพานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 สายแยกบ้านนายภาคภูมิ เภาพานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านศูนย์กลาง - บ้านโนนรังองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านศูนย์กลาง - บ้านโนนรังองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองบง หมู่ที่ 4 สายบ้านลำปาง ผาทององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองบง หมู่ที่ 4 สายบ้านลำปาง ผาทององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.80.3.57
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 14 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1239 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 20482 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 174929 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย.2552