องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
"พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม"
ภาพกิจกรรม

     การลงพื้นที่เพื่อเตรียมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


     โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิผู้สูงวัย ประจำปี2566 (ครั้งที่ 1/2566)..>>>


     งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

  นายสุรพจน์  นรากิจพงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์ 089 844 4074
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ประกาศเจตนารมณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
5 
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 การเฝ้าระวังบุคคลในนามชมรมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา มีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์  098 584 2016

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคาร OTOPองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร OTOPองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร OTOPองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.212.99.248
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 105 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1208 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 177280 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย.2552