องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
"พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม"
ภาพกิจกรรม

     โครงการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในชุมชน (Big cleaning day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..>>>


     ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566


     โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (ครั้งที่ 4/2566 )


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

  นายสุรพจน์  นรากิจพงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์ 089 844 4074
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ของเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ระดับชาติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ประกาศเจตนารมณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
9 
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์  098 584 2016

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู บ้านแ่งขาม หมู่ที่ 9องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ปรพกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย บ้านหนองเม็กน้อย ม.10องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ม.3 (ช่วงที่ 2)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ม.3องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศผูชนะโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ม.2 (ช่วงที่ 2)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ประกาศผูชนะโครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.1 โดนการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้านองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ประกาศผูชนะโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประกาศผูชนะโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนายทองเด่น บุญค้ำ ม.2องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านเจริญสุข ม.12องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.239.129.52
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 36 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 147 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 7846 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 183918 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย.2552