องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

"พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม"
ภาพกิจกรรม

     โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567..>>>


     โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ..>>>


     โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (ครั้งที่ 3/ 2567)


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

  นายสุรพจน์  นรากิจพงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์ 089 844 4074
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 (อังกฤษ)    
2 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไทย)    
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562    
4 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2567    
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของหน่วยงานรัฐได้อย่างทั่วถึง     
6 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ พ.ศ. 2565    
7 ประกาศข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
8 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน     
9 ของเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT)    
10 ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2)     
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์  098 584 2016

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ    
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๖ สายทางหลวงชนบท หมายเลขถนน5041    
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายโสกงูเหลือม-บ้านหนองเม็กน้อย    
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะเดา หมู่ 6 สายแยกนางพิมล สมสวนจิตรไปบ้านนายพัฒนพงษ์ เภาพาน    
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรัง หมู่ 2 สายบ้านนางคำเบา ปะวิโนไปบ้านนางทองใส ชื่นสาลี    
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบง หมู่ที่ 4 สายหลังโรงเรียนบ้านหนองบงไปประปาหมู่บ้าน    
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฤทธิ์รักษา หมู่ที่ 7 สายบ้านนางเสาวรักษ์ ขอวางกลางถึงบ้านนายบังคม จิตรนอก    
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแก่งโก หมู่ที่3 สายบ้านนายตรีรัตน์ สุขปานไปหนองกุดสะหนุน    
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแก่งโก หมู่ที่3 สายหน้าวัดป่าบวร-วิเวกวนาราม     1. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567     
 2. คำสั่งที่ 956/2566 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง     
 3. คำสั่งที่ 955/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
 4. ประกาศ เรื่อง ช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง     
 5. การสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567     
 6. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ     
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.230.154.90
ออนไลน์ 4 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 205 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4554 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 26529 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 222802 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย.2552