องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
คณะผู้บริหาร


นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์ติดต่อ 089-8444074

นายเกรียงไกร วงษ์ศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทร 082-3743722

นายพูนสันต์ จันนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทร 084-4171629


นายอพิสิษฐ์ โพธิ์วัด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 084-4024700