องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ประกาศ-คำสั่ง
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง    

11 ธ.ค. 53 3530