องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรบปรุงถนนลูกรังโดยการลงผิวจราจรหินคลุกบ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ ๕สายบ้านนายศรีนู สาชินไปถนนกรมชลประทาน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

3 พ.ค. 67 80