องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

7 พ.ค. 67 76