องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สภาพทางสังคมสภาพทางสังคม


1. การศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
   - ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วัดสำนักสงฆ์      7 แห่ง