องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ประกาศ-คำสั่ง
คำสั่งที่ 956/2566 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

1 พ.ย. 66 487